Νομικοί Όροι

Η είσοδό σας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνιστά γνώση και αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων:

 

Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο και μπορείτε να προβείτε σε μεταφορά δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για  προσωπική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό. Στα πλαίσια αυτής της άδειας, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αντιγραφή αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα, θα καλύπτεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή κάθε άλλης ανακοίνωσης άλλου δικαίωμα που περιέχεται σε αυτήν.

 

Οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση των δεδομένων μπορεί να επισείει σε βάρος του θεατή πρόστιμα ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που συνδέονται με παραβίαση εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων σε προσωπικά δεδομένα και δικαιωμάτων εκ της δημοσιότητας.

 

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα ή μη σήματα της Krups και των συγγενών της εταιρειών. Κανένα από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι χορηγεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για χρήση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας ή οποιουδήποτε σήματος που εκτίθεται, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου του σήματος.

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

 

H Krups δεν παρέχει εγγυητικές δηλώσεις για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Η Kurps δεν φέρει καμία ευθύνη και  υποχρέωση για λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα, ή για ενημέρωση ή ορθή πληροφόρηση σε αυτή την ιστοσελίδα.