Τεχνογνωσία

Η εταιρία Krups είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο Ειδικός στο Καφέ. Πραγματικά, η Krups δεν έχει χάσει τίποτα από την τεχνογνωσία της και την καινοτομία της στο πέρασμα του χρόνου, και αυτό χάρη στις καινοτόμες ιδέες των μηχανικών της οι οποίοι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή,  εφαρμόζουν τις πλέον προηγμένες τεχνικές μεθόδους. Όλες οι φάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και οι  λεπτομερείς έλεγχοι απόδοσης, ανθεκτικότητας, προδιαγραφών και χρήσης των μηχανών, πραγματοποιούνται στην Γαλλία και ειδικότερα στο Caen.