Ακρίβεια, τελειότητα, πάθος πέρα της καθημερινότητας...